2018

Investície v roku 2018

Zverejnil: Správca domu 30.08.2018

Img


- Výmena potrubia pre teplú vodu
- Výmena potrubia pre studenú vodu
- Výmena spiatočného potrubia
- Výmena horizontálnych potrubí
- Výmena plynového rozvodu
- Montáž elektronických požiarných hlasíčov v spoločných priestoroch a na schodištiach
- Montáž diaľkových radiatorových meračov tepla
- Montáž diaľkovo odpočítateľných vodomerov teplej a studenej vody
- Uzavretie zmluvy o upratovaní spoločných priestorov

2016

Investície v roku 2016

Zverejnil: Správca domu 24.10.2016

Img


- Výmena hlavných vchodových dverí
- Betonáž okapového chodníku okolo bytového domu

2015

Investície v roku 2015

Zverejnil: Správca domu 08.04.2015

Img


- Elektromagnetické otváranie vchodových dverí
- Web stránka bytového domu
- Bezpečnostný kamerový systém

2014

Investície v roku 2014

Zverejnil: Správca domu 01.01.2015

Img


- Výmena výťahových kabín

2013

Investície v roku 2013

Zverejnil: Správca domu 01.01.2014

Img


- Výmena a montáž okien na chodbách, schodištiach a strojovni výťahov
- Oprava výťahov, výmena el. motorov, rozvádzačov, kabeláže a ovládacích a informačných prvkov
- Montáž pohybových senzorov na chodbách na prízemí, vo vestibule a chodbách na poschodiach pri bytoch

2012

Investície v roku 2012

Zverejnil: Správca domu 01.01.2013

Img


- Montáž pohybových senzorov na chodby pri výťahoch
- Energetická certifikácia bytového domu

1981 - 2011

Investície v rokoch 1981 - 2011

Zverejnil: Správca domu 08.05.2015

Img


2011 - 2012 - Výmena hlavného prívodového potrubia pre studenú vodu po havárii a úhrada vody a kanalizačného pre ZsVaK
2008 - Výmena okien na spoločných priestoroch
2007 - Výmena hlavných a zadných vchodových dverí
2006 - 2007 - Vonkajšie zateplenie obvodového plášťa domu
2004 - Montáž výmenníkovej stanice
1984 - Kolaudácia (14.12.1984) a nasťahovanie
1981 - 1983 Výstavba bytového domu