Aktuality

Aktuálny zoznam vlastníkov bytov 09. apríla 2015

List vlastníctva 5870

Zoznam vlastníkov bytov (List vlastníctva) je voľne dostupná listina generovaná na stránkach Kataster Portál.sk a teda nepodlieha zákonu č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

História nášho domu sa začala písať

História nášho obytného domu sa začala písať položením základného kameňa v roku 1981 a už na jeseň roku 1984 bol pripravený na kolaudáciu.

Pokračovali sme obnovou a zveľaďovaním

Investicie

Kamerový systém

Bezpečnostný kamerový systém